PRO MEMORIA Föreningen Riksarkivets Vänner 

Årsberättelse 2023

Årsmötet ägde rum den 30 maj i Riksarkivet i Marieberg. Sedan visades utställningen ”Sverige 1523". Efter visningen serverades buffé, vin, kaffe och efterrätt. Höstmötet hölls 14 november i Riksarkivet i Marieberg. Föredrag hölls av styrelseledamot Inga Lena Ångström Grandien. Hon berättade om arkitekten Johan Fredrik Åbom.Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten: 4 maj, 14 september och 14 november. Under dessa har vi framförallt diskuterat och planerat aktiviteter för medlemmarna. Riksarkivets vänförening, har i och med år 2023 avslutat sitt tjugoåttonde ordinarie verksamhetsår.                                                                                         

Styrelsen bestod vid årets utgång av följande personer: Ordförande F. d. Riksarkivarie Tomas Lidman, Vice ordförande Stadsarkivarie Bo Persson Sekreterare Arkivarie Petra Nyberg Skattmästare 1:e Arkivarie Claes Westling Ledamöter FM Paleograf Karin Borgkvist Ljung FD Maria Cavallin-Aijmer F.d. Ämnesrådet Bo Hammarlund Professor Staffan Nyström Arkivarie Terese Lundin Docent Inga Lena Ångström Grandien Riksarkivarie Karin Åström Iko  Ordinarie revisorer Hans-Martin Riben och Lars Olof Skoglund Revisorssuppleant Irma Ridbäck

Pro Memorias tillgångar uppgick vid utgången av 2023 till 216 998 kronor på plusgirokontot. Antalet medlemmar vid årets slut var 120.

Petra Nyberg

RESULTATRAKNING_23.pdf

 Årsberättelse 2022 

Årsmötet ägde rum den 10 maj i Riksarkivet i Marieberg. FD Carl Henrik Carlsson berättade om sin nyutkomna arkivguide "Källor till judarnas historia i Sverige". Efter föredraget serverades buffé, vin, kaffe och efterrätt. Höstmötet hölls 24 november i Riksarkivet i Marieberg. Arkivarie Stefan Ingesson höll föredrag utifrån sin bok: "Kungens män - Karl XII:s drabantkår-" Efter föredraget serverades buffé, vin och efterrätt samt kaffe. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten: 10 maj, 15 september och 24 november. Under dessa har vi framförallt diskuterat och planerat aktiviteter för medlemmarna. Verksamheten under 2022 Pro Memoria, Riksarkivets vänförening, har i och med år 2022 avslutat sitt tjugosjunde ordinarie verksamhetsår. 

Styrelsen bestod vid årets utgång av följande personer: Ordförande F. d. Riksarkivarie Tomas Lidman Vice ordförande Stadsarkivarie Bo Persson Sekreterare Arkivarie Petra Nyberg Skattmästare 1:e Arkivarie Claes Westling Ledamöter FM Paleograf Karin Borgkvist Ljung FD Maria Cavallin-Aijmer F.d. Ämnesrådet Bo Hammarlund Professor Staffan Nyström Arkivarie Terese Lundin Docent Inga Lena Ångström Grandien Riksarkivarie Karin Åström Iko  Ordinarie revisorer Hans-Martin Riben och Lars Olof Skoglund Revisorssuppleant Irma Ridbäck 

Pro Memorias tillgångar uppgick vid utgången av 2022 till 214 934 kronor på plusgirokontot. Antalet medlemmar vid årets slut var 99. 

 Petra Nyberg Sekreterare


 Resultat_2022-1.pdf 
Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more