Årsmöten och Höstmöten


Höstmötet 2023

Höstmötet ägde rum den 14 november i Riksarkivet i Marieberg. Fil. dok. Inga Lena Ångström Grandien höll föredrag om arkitekten Johan Fredrik Åbom. Efter föredraget serverades buffé, vin och efterrätt samt kaffe.    

Årsmötet 2023

Mötet ägde rum den 30 maj i Riksarkivet i Marieberg.  FD Sara Risberg visade utställningen "Sverige 1523". Efter visningen serverades buffé, vin, kaffe och efterrätt.

Höstmötet 2022

Höstmötet ägde rum den 24 november i Riksarkivet i Marieberg. Arkivarie Stefan Ingesson höll föredrag utifrån sin bok:  "Kungens män -  Karl XII:s drabantkår-" Efter föredraget serverades buffé, vin och efterrätt samt kaffe.                                                                  

Årsmötet 2022

Mötet ägde rum den 10 maj i Riksarkivet i Marieberg. Vid mötet valdes Petra Nyberg till ny sekreterare, som till vardags arbetar som arkivarie i Riksarkivet i Lund. FD Carl Henrik Carlsson berättade om arbetet med den nya arkivguiden "Källor till judarnas historia i Sverige". Efter föredraget serverades buffé, vin, kaffe och efterrätt.

Höstmötet 2021                                                                                                            

Mötet ägde rum den 29 november i Riksarkivet i Marieberg.  Enhetschef Johanna Fries Markiewicz höll föredrag om ”Filip Orliks konstitution 1710, ett oansenligt världsviktigt dokument på resa i Europa”. Efter föredraget serverades buffé, vin och efterrätt samt kaffe.

Årsmötet 2021

Pro Memorias digitala årsmöte ägde rum den 21 april 2021. Mot bakgrund av att årsmötet och höstmötet 2020 ställdes in på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer omfattade årsmötesförhandlingarna såväl verksamhetsåret 2019 som 2020.

Ordföranden tackade professorerna Karl Molin, Elisabeth Mansén och Fredrik Uggla för deras insatser för föreningen. Särskilt framhöll han Karl Molins mångåriga engagemang i styrelsen som vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes stadsarkivarie Bo Persson och till nya ledamöter på två år valdes docent Inga Lena Ångström-Grandien och FD Maria Cavallin-Aijmer.

Årsmötet 2020

Mot bakgrund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet till april 2021. Styrelsens ledamöter har förklarat sig villiga att kvarstå tills dess. Styrelsen är medveten om att beslutet går utöver de stadgar som antagits, men hoppas på förståelse från medlemmarna och att det inte vållar några problem. Arbetet med årsgåvan för 2021 pågår och den beräknas kunna skickas ut till mötet i april.

Då föreningen i fortsättningen avser att skicka ut inbjudningar och information via e-post ber vi er skicka era aktuella e-postadresser till sekreteraren Karin Borgkvist Ljung via e-post karinbl0736[a]gmail.com.

Höstmötet 2019

Höstmötet ägde rum den 12 november i Riksarkivet i Marieberg och efter information om bland annat Arkivutredningen berättade 1:e arkivarie Åke Norström om årsboken 2020 " Vården och staten - Källor till hälso- och sjukvårdens historia” del 1, som är en så kallad arkivguide. Del 2 kommer som årsbok 2021.
Någon information om "Öppna föreläsningar" hade sekreteraren inte att berätta, ity dessa framgent inte kommer att finnas kvar!
Per Ahldén, intendent vid Svenskt Tenn AB, höll föredrag om " Svenskt Tenn, Estrid Ericson och Josef Frank". Efter föredraget serverades buffé, vin och efterrätt samt kaffe.

Årsmötet 2019

Årsmötet ägde rum den 28 maj 2019. Efter årsmötesförhandlingar och information om aktuella frågor i Riksarkivet, berättade Pro Memorias sekreterare Karin Borgkvist Ljung om ”Ulla Lindström - en kvinna att räkna med” och Yimei Öfverström om ”Från fotbindning till feminism - nedslag om kinesiska kvinnor i svenska arkiv”. Båda är författare till artiklar som ingår i Riksarkivets årsbok 2019 ”Kvinnors röster i arkiven”. Därefter serverades en buffé med dryck, efterrätt och kaffe.

Höstmötet 2018

Höstmötet ägde rum den 13 november och efter information om bland annat Arkivutredningen, årsboken och ”Öppna föreläsningar” berättade författaren Odd Inge Skjævesland om sin nyutkomna bok: ”Sangerprinsen – Bernadottenes svensk-norske sjarmøretappe prins Gustaf” (prins över Sverige och Norge). Kvällens möte avslutades med buffé.

Årsmötet 2018

Årsmötet ägde rum den 29 maj 2018. Vid mötet avtackades ordförande, Solbritt Benneth och sekreterare, Johan Haage, vilka ersattes med tidigare riksarkivarie, Tomas Lidman resp. Karin Borgkvist Ljung. Mötet avslutades med föredrag av f. riksarkivarie Erik Norberg ”Riksarkivet intill vår tid” och sektionschef Marie Lennersand ”Med Slottet som arkivlokal” och därefter serverades sedvanlig buffé.

Höstmötet 2017

Mötet ägde rum den 21 november på Riksarkivet i Marieberg. Efter information om aktuella frågor i Riksarkivet berättade Pro Memorias styrelsemedlem Johan Haage om flickskolor i Stockholm. Därefter serverades en buffé.

Årsmötet 2017

Årsmötet ägde rum den 31 maj på Riksarkivet i Marieberg. Efter årsmötesförhandlingarna talade arkivarie Jens Kling om den svenska filmcensurens historia under rubriken ”Tortyr i skruvstäd”.
Därefter höll kommunarkivarie Katarina Thurell ett föredrag om Svenska Missionsförbundets innehållsrika och spännande arkiv.
Efter årsmöte och föredrag avslutades kvällen med en vårsupé.

Höstmötet 2016

Mötet ägde rum den 24 november på Krigsarkivet. Docent Jonas Nordin berättade om tillkomsten och betydelsen av 1766 års Tryckfrihetsförordning. En dryg vecka senare fyllde Tryckfrihetsförordningen 250 år, vilket firades bland annat på Riksarkivet.

Årsmötet 2016

Årsmötet ägde rum den 26 maj på Krigsarkivet. Efter mötet höll docent Peter Olausson ett intressant föredrag om ”Socknen och de fattiga”. Peter Olausson är historiker vid Karlstads universitet. Riksarkivets just utkomna årsbok 2016Den svenska socknen” delades ut till närvarande medlemmar. Kvällen avslutades traditionsenligt med en vårsupé.

Höstmötet 2015

Mötet ägde rum den 23 november på Krigsarkivet. Vid mötet berättade tf krigsarkivarien Bo Berg om Krigsarkivets stora samlingar av handlingar, kartor, bilder och mycket annat. Vi fick även se smakprov av vad man kan hitta på Krigsarkivet.


Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more